۱۳ام بهمن، ۱۳۸۹

اسطورۀ گیلگمش و درخت هولوپ پو[۱] گیلگمش و درخت هولوپ پو این اسطوره به روشنی یک اسطورۀ علت شناختی است و بنیاد طبل مقدس، یعنی پوک کو[۲] و استفاده از آن در آیینها است.[۳] اینانا که همان ایشتر است، درخت ” هولوپ پو” را از ساحل رود فرات آورد و در باغ خود کاشت. او می خواست از چوب آن برای خود، تختخواب و صندلی بسازد. هنگامی که نیروهای متخاصم مانع انجام نیت او شدند، گیلگمش به یاری او آمد. اینانا به رسم قدردانی، یک پوک کو و یک میک کو[۴] به او می دهد که از آن درخت ساخته شده اند. بنا به تعبیر پژوهشگران این دو شیء... 

اسطورۀ گیلگمش و درخت هولوپ پو
۱۳ام بهمن، ۱۳۸۹

اسطورۀ گیلگمش گیلگمش قهرمان نخستین و نام پهلوان حماسه ای منظوم به همین نام است که فرمانروای اوروک در بابل بود.[۱] موضوع حماسۀ گیلگمش اساساً دنیوی و غیر مذهبی است. منظومه با مسائل زمینی همچون انسان و طبیعت، عشق و ماجراجویی، و دوستی و جنگ سروکار دارد. و همۀ آنها به گونه ای استادانه در زمینه ای از حقیقت تلخ و خشن مرگ بر هم درآمیخته است. اوج کشمکش بازیگر اصلی برای تغییر سرنوشت، از راه دست یافتن به راز زندگی جاودان از قهرمان توفان بزرگ اعصار گذشته، با شکست پایان می پذیرد. اما این شکست با احساس تسلیم و رضای... 

اسطورۀ گیلگمش : بابل
۱۳ام بهمن، ۱۳۸۹

اسطورۀ نرگل و ارشکیگل این اسطوره با اسطورۀ فرود ایشتربه جهان زیرین تشابه زیادی دارد؛ بعضی شخصیت ها یکسانند، مکان همان جا است، و ائا درپیدا کردن راه حل همان نقش را ایفا می کند. البته فرق های قابل توجهی که دارند از آن جمله معرفی یک صندلی آئینی، نمود تصویری یک پلکان طولانی که به آسمان خدایان منتهی می شود و از آنجا به پایین می آید، و این واقعیت که کسی که فرود می کند و شوهر ارشکیگل می شود، نرگل خدا است. ارشکیگل اسطوره به این صورت آغاز می شود که چون برای ارشکیگل امکان ندارد که بالا بیاید و در ضیافت سالانۀ... 

اسطورۀ نرگل و ارشکیگل
۲۳ام فروردین، ۱۳۸۸

لیست مطالب اساطیر بابل باستان اسطورۀ کرم و دندان درد حماسه انزو اسطورۀ زو اسطورۀ اتانا و عقاب اسطورۀ اداپا اسطوره اتره هسیس اسطورۀ توفان بابل اسطورۀ گیلگمش و درخت هولوپ پو اسطورۀ گیلگمش > بابل اسطورۀ نرگل و ارشکیگل  Read More →

اساطیر و افسانه های بابل باستان
۲۳ام فروردین، ۱۳۸۸

حکایت پیدایش کرم دندان که در یک کتیبۀ باستانی منقوش است از آثار عجیب به شمار می رود.[۱] بابلیان معتقد بودند بیماریهای گوناگونی که ساکنان دلتا در معرض ابتلای به آنها بودند نتیجۀ حملات ارواح خبیثه و یا به علت بدخواهی ساحران و ساحرگان بوده است. از این رو همراه با استفاده از درمانهای شناخته شده برای معالجۀ ناخوشیهای جسمی، یک یا چند افسون نیز خوانده می شد. در موخره این افسون آمده است که بعد از انجام معالجه های تجویز شده، باید آن را سه بار بر شخص بیمار بخوانند.  Read More →

اسطورۀ کرم و دندان درد
۲۳ام فروردین، ۱۳۸۸

حماسه انزو[۱] احتمالاً ایمدوگود[۲] تلفظ صحیح نام سومری پرنده ای هیولا مانند که در اکدی انزو نامیده می شده، می باشد. این موجود به صورت پرنده ای ترسیم شده، اما دارای سر شیر و اندازه ای غول پیکر است، چنانچه تکان خوردن بالهایش موجب ایجاد توفانهای شن و گردباد خواهد شد. سایر تصاویر انزو حاکی از داشتن منقاری است “شبیه به اره” و به احتمال بسیار قوی سری به شکل پرنده.[۳] در روایت استاندارد، قهرمان حماسه نینورته ، خدای جنگ است. در روایت بابلی کهن، قهرمان حماسه، نین گیرسو، خدای حامی شهر گیرسو، در بین النهرین... 

حماسه انزو
۲۳ام فروردین، ۱۳۸۸

اسطورۀ زو[۱] در اسطوره شناسی سومری- اکدی زو، یک پرنده توفان الهی است و تجسم باد جنوبی و ابرهای رعداسا می باشد. این دیو ( شیطان) که نیمی انسان و نیمی پرنده است ، الواح سرنوشت را از انلیل می دزدد و روی قله کوهی پنهان می کند. انو به بازپس گرفتن الواح به خدایان دیگر فرمان میدهد، با وجود اینکه همه آنها از شیطان می ترسیدند. بر طبق یک متن مردوک پرنده را کشت، اما در متنی دیگر، او از طریق پیکان های خدا نینورتا مرد. همچنین از آن پرنده بعنوان انزو یا ایمدوگود هم اشاره شده است.[۲] زو به شکل عقابی با سر شیر همانطور که... 

اسطورۀ  زو
۲۳ام فروردین، ۱۳۸۸

اسطورۀ اتانا[۱] و عقاب اتانا و عقاب این اسطوره به یکی از پادشاهان بسیار کهن کیش می پردازد که نامش در فهرست پادشاهان سومری آمده است.[۲] داستان به عنوان یک حکایت اخلاقی آغاز می شود. مار بزرگ و عقابی با هم در صلح و آرامش در درختی زندگی می کردند. تا اینکه روزی عقاب نوزاد مار را بلعید. مار گریان و نالان نزد شمش (اوتو) رفت و او به مار یک سلسله اقدامات را پیشنهاد کرد. مار که خود را در شکم یک گاو نر مرده مخفی کرده بود، منتظر عقاب شد تا به آنجا آمده و از لاشه تغذیه کند. سپس او پرنده را گرفت، پاهایش را شکست، پر او را... 

اسطورۀ اتانا و عقاب