۲۹ام تیر، ۱۳۹۱

  قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   خدایان ایرانی نسبت به دیگر کشور‌ها که برای هر پدیده خدایی دارند و در بعضی موارد شمار این خدایان به میلیون هم می‌رسد، بسیار کم تعدادند و این اندیشه به توحید نزدیک‌تر است. “هرودوت” تصریح می‌کند که ایرانیان به جای معابد در فضای باز و قلّه‌ی کوه‌ها خدایان خود را نیایش می‌کنند[۱]. زیرا آن‌ها وجود خدایان خود را در همه جا احساس می‌کردند و آن‌ها را تنها به داخل محوّطه‌ی... 

خدایان ایرانی(بنوادا-۵)
۲۷ام تیر، ۱۳۹۱

  قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   بررسی اساطیر ایران را با “اهورا مزدا”[۱]شروع می‌کنیم. او بزرگ‌ترین خدای ایرانیان بوده است: «اهوره مزدا نه کسی را فریب می‌دهد و نه کسی را یارای فریب اوست. سروری است بخشنده و دربردارنده‌‌ی خیر مطلق. اهورامزدا مادرو پدر آفرینش و پدید آورنده‌ی مسیر خورشید، ماه و ستارگان بوده و هست و خواهد بود . به سخن دیگرجاودانه است»[۲] وی دانای کامل است و آگاه از همه رویدادهای گذشته... 

نظام قدرتمند اهورایی(بنوادا-۳)
۲۷ام تیر، ۱۳۹۱

قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   ایران مهد تمدّن هفت هزار ساله و از کهن‌ترین کشورهای جهان است. تاریخ اساطیر ایران را شاید بتوان به سه قسمت تقسیم کرد: ۱-قبل از ورود آریاییان۲-از ورود آریاییان تا “زرتشت” (دورانی بسیار کوتاه) ۳-پس از زرتشت. البته به خاطر خصلت اساطیر نمی‌توان بین این‌ها تفاوت عمده قایل شد. زیرا روح کلّی حاکم بر هر سه بسیار شبیه به هم و در یک کلام، ایرانی است. هر چند در دوره‌ی سوم، زرتشت... 

مقدمه ای بر اساطیر ایران (بنوادا-۲)
۱۳ام خرداد، ۱۳۸۹

خدایان ایرانی نسبت به دیگر کشور‌ها که برای هر پدیده خدایی دارند و در بعضی موارد شمار این خدایان به میلیون هم می‌رسد، بسیار کم تعدادند و این اندیشه به توحید نزدیک‌تر است. “هرودوت” تصریح می‌کند که ایرانیان به جای معابد در فضای باز و قلّه‌ی کوه‌ها خدایان خود را نیایش می‌کنند[۱]. زیرا آن‌ها وجود خدایان خود را در همه جا احساس می‌کردند و آن‌ها را تنها به داخل محوّطه‌ی معابد محدود نمی‌کردند.خدایان ایرانی تنها به خاطر سرشت خیر و پاک خود “خدا” هستند،نه برای صرفاً زیبایی یا قدرت.هرچند که... 

ویژگی های خدایان ایرانی
۱ام خرداد، ۱۳۸۹

برگرفته از : پیوند خویش کاری های اسطوره ای و حماسی بانوان در داستانهای باستان، به نوشته منوچهر رضاپور یکی از دلایل همیشگی پژوهش بر روی اساطیر، اهمیت آن در مطالعات فرهنگی است، چرا که اسطوره و فرهنگ هیچ گاه از هم جدا نبوده اند و بیهوده نیست که شادروان دکتر بهار گفته است: «در واقع آنچه امروز فرهنگ می نامیم در جهان باستان برابر اسطوره و آیین بوده است.»(۱) بنابراین فرهنگ امروز بشری، بدون شک وامدار دوران اساطیر است، دورانی که اگر چه پایان یافت، اما روح آن در ساختار اجتماعی و فرهنگی دوران تاریخی کالبدینه... 

پیوند اسطوره ای و حماسی بانوان در باستان
۱۸ام دی، ۱۳۸۸

برخی اسطوره شناسان بر این باورند که اسطوره از نظر سیر تاریخی متقدم بر دین است. یعنی با رشد و تکامل ذهن انسان در زمانی که اساطیر جای اعتقادات مذهبی و ادیان را نزد بشر داشتند به مرور باورهای دینی شکل گرفت. اسطوره ای نیست که پرده از رازی بر ندارد. اسطوره پژوهان با رازگشایی اساطیر، مشخص کردند که بخش قابل توجهی از اساطیر، باورهایی را نمایان می کنند که بعدها در ادیان گوناگون، شکل کامل تری به خود گرفتند و امروز آنها را اجزای تفکیک ناپذیر ادیان می دانیم.  Read More →

انسان، هنگام خلق اسطوره، دین را شناخت
۱۷ام دی، ۱۳۸۸

  مریم قیمتی- کارشناس ارشد معماری مقدمه:   از آغار دوران تاریخی ایران ، تاکنون بیش از ۲۶۰۰ سال می گذرد.در طول این زمان سلسله های بزرگ و کوچکی  در این سرزمین پهناور فرمانروایی کرده اند. که قلمرو آنها به تفاوت گاهی بخشی از خاک ایران و زمانی تمام خاک ایران و روزگاری هم  شامل سرزمین های دورتر و خارج از سرزمین های طبیعی ایران می شد. تردیدی نیست که چنین اوضاع و احوالی بدون نشیب و فرازهایی که پیروزی ها و شکست هایی در بر داشته نبوده است. در تاریخ مدون عالم کمتر کشوری را می توان یافت که توانسته باشد مانند کشور... 

الهه های ایران باستان
۲۶ام فروردین، ۱۳۸۸

خاستگاه زندگانی و باروری را در هیئتی مادینه دیدن در بسیاری از ادیان طبیعی است.در ایران خدابانو اردوی سورا آناهیتاArdivisuraNahita آبهای توانمند بی آلایش ،خاستگاه همه آبهای روی زمین است.ناهید و آناهید هم از دیگر اسامی یا به قولی تلفظ های اسم اوست.آناهیتا خاستگاه همه باروری ها،پالاینده نطفه نرها،تطهیرکننده رحم مادینه گان و جاری سازنده شیر در پستان همه مادران است.  Read More →

آناهیتا(ناهید)