۱۲ام آبان، ۱۳۸۹

پرستش خورشید ممکن است از جایی دور، و در روزگاری نامعلوم، به مصر آمده باشد. اما در عصر سلطنت کهن، یک خورشیدپرستی رسمی در عون (که بعد هلیوپولیس نام گرفت)، رواج یافت. در این‌جا، رع خورشید ـ خدا، دارای ویژگی‌های خدای بومی آغازین یعنی آتوم شد، و معبدی جهت خورشید ـ خدا برپاگشت. تأثیر رع، روبه فزونی نهاد، تا آن‌جا که در زمان پنجمین سلسله به اوج خود رسید یعنی آن هنگامی که پادشاهان شروع به افزودن «پسر رع» در سلسله مراتب سلطنتی کردند، آنان، معبدهای خورشیدی عظیمی برپا داشتند و قدرت کاهنان رع افزوده شد، و خداشناسی... 

خورشید پرستی در مصر باستان
۷ام آبان، ۱۳۸۸

بزارید بریم در اصل مطلب، یعنی تاکنون نشده در گوگل کلمه اهرام مصر در جستجو کنید ؟ ؟ یعنی! اهرام مصر باستان تا کنون کنجکاو شده اید عکس های اهرام مصر را ببینید ؟ تا کنون خاسته اید مطالبی چند در رابطه با اهرام مصرباستان بخونید ؟ www. Pyramids.Tarikhema.ir ما در این بخش قصد داریم یک سایت جالب در رابطه با اهرام مصر باستان به شما معرفی کنیم. عنوان این سایت این می باشد : اهرام مصر باستان و در وصفش گوییم : مطالبی جمع آوری شده توسط مدیر چوش ذوق برای علاقه مندان به این شاهکار هنر و معماری باستانی. این وبسایت به بررسی های مختلفی... 

اهرام مصر باستان
۲۱ام تیر، ۱۳۸۸

تا کنون شده در سایت گوگل یک کلمه شگفت انگیز جستجو کنید ؟ شگفت یعنی! اهرام مصر باستان تا کنون کنجکاو شده اید عکس های اهرام مصر را ببینید ؟ تا کنون خاسته اید مطالبی چند در رابطه با اهرام مصرباستان بخونید ؟ ما در این بخش قصد داریم یک سایت جالب در رابطه با اهرام مصر باستان به شما معرفی کنیم. عنوان این سایت این می باشد : اهرام مصر باستان و در وصفش گوییم : مطالبی جمع آوری شده توسط مدیر چون ذوق برای علاقه مندان به این شاهکار هنر و معماری باستانی. تمامی مطالب این وبسایت در مورد اهرام مصر می باشند که در نوع خود... 

اهرام مصر باستان