۱۵ام مرداد، ۱۳۹۱

قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   ایرانیان باستان ، که پیرو آیین زرتشتی بودند، به شدّت با رها کردن دنیا، تنبلی و سستی مبارزه می‌کردند و این رفتارها را مذموم می‌پنداشتند. «این آیین بر خلاف بسیاری از مکاتب اندیشه گرای هندو در بر دارنده‌ی اخلاق عملی است… مختار بودن هرکس بخش بنیادین از دین زرتشتی است… اعتقاد به سرنوشت مقدّر و آن چه در آیین زروان مورد توجّه است، در اخلاق زرتشتی ناپسند است»[۱]تن زندان روح... 

به عمل کار برآید…(بنوادا-۱۰)