اتیمولوژی شهر جویم

اتیمولوژی شهر جویم
مطابق مقدسی «جویم دارای تپۀ زیبایی است که با پنج پله بالا روند و در میانش حوضی است که از باران پر شود و هر روز به اندازۀ نیاز از آن بر گیرند.» وجه تسمیه جویم (جَئیوی-یم) به معنی دارای حوض بزرگ ژرف می تواند از آن گرفته شده باشد.
ترکیب اوستایی گَیَه (جَیَه= جای) -آو (آب)- وَئِم (ژرف، گود) یعنی جای آب ژرف برای جویم محتمل‌تر است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.