ازدواج انسان و حیوان | اسطوره ها و افسانه ها https://myth.tarikhema.org گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان Fri, 16 May 2014 08:13:58 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6 جایگاه خاقان در اساطیر چین(بنوادا- ۲۲) https://myth.tarikhema.org/article-1593/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86 https://myth.tarikhema.org/article-1593/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86#respond Wed, 16 Apr 2014 07:38:02 +0000 http://myth.tarikhema.ir/?p=1593 قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   همان طور که گفتیم مقام خاقان در زمین، مانند مقام فرمانروای یشم در آسمان است. خاقان مستقیماً از سوی او گماشته شده است و به همین دلیل مقام و اعتبار بالایی دارد«به […]

The post جایگاه خاقان در اساطیر چین(بنوادا- ۲۲) first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:
 درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها
 چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق

 

همان طور که گفتیم مقام خاقان در زمین، مانند مقام فرمانروای یشم در آسمان است. خاقان مستقیماً از سوی او گماشته شده است و به همین دلیل مقام و اعتبار بالایی دارد«به اعتقاد چینیان آن روزگار و نیز فرمانروایان “جو”، امیران و والیان باید از اعقاب و سلاله‌ی فرمانروایان پیشین باشند تا نظم و “لی” برقرار بماند»[۱] آن‌ها ، هم در ساختار طبقات اجتماعی و هم از نظر تقدّس، والا مقام‌ترین و برترین انسان‌های روی زمین بودند . خصوصیات خدای جنگ بیانگر روحیه‌ی صلح طلب و قابل ستایش چینیان است. « “گوان دی” خدای مشهور، نه تنها خدای جنگ که پایان دهنده و مانع جنگ نیز هست و جنگ نظام و وسیله‌ای است آیینی، در آزمون تحمّل در برابر سختی‌ها و اجرای عدالت. »[۲]گرچه در اساطیر چین اثری از ازدواج‌های متعدّد خدایان نیست؛ امّا ازدواج انسان و حیوان بسیار رایج است«در افسانه‌های چین افسانه‌ی ازدواج انسان و حیوانات بسیار[است] و افسانه‌ی سگی که شوی شاهدخت شد، یکی از این نمونه‌هاست. »[۳]

 [۱] همان، ص۴۵

[۲] همان، ص۲۱۱

[۳] همان، ص۲۰۰

 

The post جایگاه خاقان در اساطیر چین(بنوادا- ۲۲) first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
https://myth.tarikhema.org/article-1593/%d8%ac%d8%a7%db%8c%da%af%d8%a7%d9%87-%d8%ae%d8%a7%d9%82%d8%a7%d9%86-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%b3%d8%a7%d8%b7%db%8c%d8%b1-%da%86%db%8c%d9%86/feed 0