اهرام | اسطوره ها و افسانه ها https://myth.tarikhema.org گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان Thu, 31 Mar 2011 10:26:23 +0000 fa-IR hourly 1 https://wordpress.org/?v=5.6 شکست شر https://myth.tarikhema.org/article-1280/%d8%b4%d9%83%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1 https://myth.tarikhema.org/article-1280/%d8%b4%d9%83%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1#comments Fri, 01 Apr 2011 07:36:28 +0000 http://myth.tarikhema.ir/?p=1280 داستان مرگ و رستاخیز اوزیریس، به توسط پلوتارخ، مورّخ یونانی ثبت و ضبط شده است. صورت کامل این اسطوره، در منابع کهن مصری مشاهده نمی‌شود، با آن که در متون اهرام مطالبی درباره اوزیریس، ذکر شده که زینت‌بخش دیوارهای مقبرهای داخلی عصر سلطنت کهن است. شواهدی دیگر، نشان از وجود جشنواره‌هایی مربوط به اوزیریس دارد […]

The post شکست شر first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
داستان مرگ و رستاخیز اوزیریس، به توسط پلوتارخ، مورّخ یونانی ثبت و ضبط شده است. صورت کامل این اسطوره، در منابع کهن مصری مشاهده نمی‌شود، با آن که در متون اهرام مطالبی درباره اوزیریس، ذکر شده که زینت‌بخش دیوارهای مقبرهای داخلی عصر سلطنت کهن است. شواهدی دیگر، نشان از وجود جشنواره‌هایی مربوط به اوزیریس دارد که پیوسته، در معابد مختلف مصری، برپا می‌شده است. اوزیریس به عنوان خدای کشاورزی، خدای نیل طغیان کننده، و خدای ماه و غلّه نیز تلقی می‌شد و در این نقش، او نماد مرگ سالانه زمین و تولد دوباره آن بود که از طریق طغیان نیل، رخ می‌داد. وی در نقش دوم خود، خدای مرگ و داور جهان فرودین به شمار می‌رفت و مسئولیتی در برابر مردگان داشت و سپس، توانایی بخشیدن جاودانگی به آنان را، یافت. پادشاهان بعد از مرگ، به صورت اوزیریس در می‌آمدند، در حالی که جانشین وی هوروس، به هنگام جلوس بر تخت سلطنت، خدایی زنده بود.

با آن که اوزیریس در اسطوره به عنوان یک شاه انسانی توصیف می‌شود که کشاورزی و تمدن را به مصر اهدا کرد، ولی در نقوش، وی به صورت فرمانروای جهان مردگان تصویر می‌شود که تاج فرمانروایی بر سر دارد و علائم سلطنتی را با خود حمل می‌کند. اصل مفروض انسان بودن او، الهام‌بخش این باور نزد پیروان وی است که از طریق او، می‌توان در قلمروش به زندگی جاوید دست یافت. به درستی نمی‌توان دانست که آیا اوزیریس، به واقع، یک فرمانروای جهان مردگان است یا خیر. به عقیده برخی از دانشمندان، اوزیریس و هوروس موجود در اسطوره‌ها، نماینده دو گروه از مهاجرانی بودند که در دوره پیشا ـ سلسله‌ای وارد مصر شدند. آن‌ها با بومیانی جنگیدند که در واقع، گونه‌ای از ست را به عنوان خدای بلندمرتبه (با جنبه حیوانی و با شکل‌های غیرقابل تشخیص، گاه به شکل شغال و زمانی به صورت گراز) خویش، می‌پرستیدند. این نوآمدگان، یعنی هوروس و اوزیریس، ست را مغلوب ساختند و این اسطوره شاید، حامل تبلیغاتی علیه ست بوده باشد.

ستزیستگاه آغازین اوزیریس نامشخص است، ولی برخی، نظراتی بدین‌گونه ارائه کرده‌اند که وی، ارتباطی بسیار نزدیک با خدایان طبیعت در خاورمیانه دارد. اما پرستش او ظاهراً، در دو مرکز اصلی در مصر، یکی در آبیدوس و دیگری در بوسیریس، برقرار بود. در عصر سلطنت میانه، اوزیریس جای رع را، به عنوان خدای اصلی مصر گرفت اما، برخلاف خورشید ـ خدای سلطنتی، وی به سبب دادن وعده رستاخیز به پیروان خود، مورد علاقه واقع شد. همچنین وی با عنوان خدای سرزمین مردگان، رقیبی برای خدایان بومی نبود، زیرا هر کس می‌توانست هم‌زمان، هم خدای بومی خود، و هم اوزیریس را بپرستد. آبیدوس بزرگ‌ترین مرکز پرستشی اوزیریس و دارای مکان‌های تدفینی مشهور بود، سپس این شهر به صورت مقدس‌ترین نقطه پرستشی، جهت زیارت مصریان درآمد. هر فرد مصری، تا پیش از مرگ، لااقل می‌بایستی، یک‌بار، برای زیارت به آبیدوس رفته باشد، با امید به این که شاید بتواند فرصتی برای جاودانگی خویش فراهم سازد. هرساله در آن‌جا، جشنوراه بزرگی، به منزله همسانی با رستاخیز این خدا، برپا می‌شد. جشنواره‌های مشابه دیگران نیز در سایر نقاط صورت می‌گرفت، اما جشنواره آبیدوس، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود.

اسطوره، این باور را به وضوح توجیه می‌کند که سرانجام، شرّ (یعنی تجسم ست)، به توسط خیر (یعنی تجسم هوروس و اوزیریس)، شکست می‌خورد. در عین حال اسطوره، تأکیدی بر نقش ایسیس به عنوان همسر و مادر فداکار دارد که تلاش‌های وی برای یافتن شوهرش به نتیجه می‌رسد و شهرت وی در مصر و سپس، در سایر نقاط جهان، بر این باور مبتنی است که او، همسر و مادری شایسته بود.

مفهوم اوزیریسی درباره حیات بعد از مرگ، تأثیری بدین مفهوم بر مصریان داشت که صرف‌نظر از مقام و موقعیتشان، نه تنها امکان ابدی بودنشان را فراهم می‌ساخت، بلکه مروّج این اندیشه نیز بود که ادامه حیات بشری وابسته به اعمال نیک و بد این جهانی آنان است. انسان بعد از مرگ، در دادگاه و پیشگاه خدایان، مسئول اعمال خود بود. نتیجه عدم موفقیت او در اثبات بی‌گناهی در مقابل خدایان، عبارت از نفی حیات جاوید وی در هنگامی می‌شد که روح وی، بیهوده به دنبال جسمش می‌گشت. اگر فردی از آزمایش سرفراز بیرون می‌آمد، در کشتزارهای جهان فرودین، جاودانگی پرسعادتی در انتظارش بود و این خود، چشم‌اندازی از تلاش‌های بشری جهت کشت و کار بر روی یک قطعه زمین به شمار می‌رفت. اما، جاودانگی از آن کسانی بود که از انجام کارهای سخت بدنی سرباز نمی‌زدند. در گور این افراد، تندیسک‌های چوبین یا سفالین مومیایی شده‌ای را قرار می‌دادند که بر روی آن‌ها چند سطری به خط هیروگلیف نوشته شده بود. این تندیسک‌ها اوشابتی نام داشتند و به منزله پیکره‌های خدمتکارانی تلقی می‌شدند که آلات و ابزارهای کشاورزی را حمل می‌کنند. این گونه پیکرک‌ها، بدان منظور در گورها قرار می‌گرفتند، تا هر زمان که به توسط متوفا احضار شوند، آنان آماده انجام کار کشاورزی در قلمروی اوزیریس باشند. همچنین کشیدن نقاشی‌های دیواری گوری، و قرار دادن ابزارها، تندیس‌ها و لوازم، به منظور آن بود که نقش‌ها و تندیس‌ها در هنگام لازم، زنده شوند و به زندگی ابدی متوفا کمک کنند.

حتی در عصر سلطنت جدید، در هنگامی که آمن ـ رع، خدای بلندمرتبه صاحب ثروت و مکنت بسیار شد و در سال‌های انحطاط مصر، که خدایان دیگری به منصه ظهور رسیدند، جهت تسلای خاطر سرسپردگان، اعتقاد به اوزیریس و پیروزی نهایی‌اش بر شرّ، در اندیشه نیایش‌ کنندگان وی هم‌چنان، برجای ماند.

منبع:ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی:دایرهالمعارف مصوّر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمهی رقیّه بهزادی، تهران،نشر علم،چاپ اوّل،۱۳۸۷،ص۱۶۰

The post شکست شر first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
https://myth.tarikhema.org/article-1280/%d8%b4%d9%83%d8%b3%d8%aa-%d8%b4%d8%b1/feed 2
زندگی عامه مردم بعد از مرگ https://myth.tarikhema.org/article-1267/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af https://myth.tarikhema.org/article-1267/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af#comments Thu, 31 Mar 2011 07:15:11 +0000 http://myth.tarikhema.ir/?p=1267 در طی سلطنت کهن، برای اطمینان از تداوم تأمین آذوقه در مقابل پادشاهان و اشراف، وارث متوفا روزانه غذا و آشام برای گورها تهیه می‌کرد و همین امور، به توسط شاهان، در گورهایی که به اهرام متصل بود نیز، انجام می‌گرفت. اما این وظیفه، گاه مورد غفلت و سوءاستفاده واقع می‌شد و اشراف مجبور بودند […]

The post زندگی عامه مردم بعد از مرگ first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
در طی سلطنت کهن، برای اطمینان از تداوم تأمین آذوقه در مقابل پادشاهان و اشراف، وارث متوفا روزانه غذا و آشام برای گورها تهیه می‌کرد و همین امور، به توسط شاهان، در گورهایی که به اهرام متصل بود نیز، انجام می‌گرفت. اما این وظیفه، گاه مورد غفلت و سوءاستفاده واقع می‌شد و اشراف مجبور بودند شیوه‌های دیگری، جهت تأمین و تداوم آن در رابطه با تهیه مواد غذایی، برای زمان بعد از مرگ خود بیابند و در همین زمان بود که کاهن کا، معرفی و منصوب می‌شد. مطابق با موقعیت و طبقه اجتماعی فرد، کاهن کا و اخلاف وی، موظف بودند که مراقب گورهای شخصی باشند و نیازهای روح یا کا را تأمین کنند. اما، این شیوه نیز خالی از اشکال نبود و بالاخره، مالک مقبره مجبور شد، فقط به نقاشی بر روی دیوارهای مقبره اکتفا کند این نقوش شامل فهرست و جزئیات زیاد و مشتمل بر طرح‌هایی بود که کارگران را مشغول تهیه غذا نشان می‌داد. آنان امید داشتند که این طرح‌ها، بعد از مرگ، فعّال و قابل استفاده شوند تا آذوقه مورد نیاز متوف را تأمین کنند.

اوزیریسدر این دوره، بسیاری از اسطوره‌ها، در رابطه با زندگی خورشیدی شاه بعد از مرگ، به وجود آمدند و احتمالاً به توسط کاهنان با نفوذ، و به ویژه به وسیله کاهنان رع در هلیوپولیس، شکل گرفتند. با وجود این، عوامل سیاسی، اقتصادی و مذهبی موجب اضمحلال و فروپاشی سلطنت کهن، یعنی عصر مهم ساخت اهرام شدند. دوره بعد، عصر تمرکززدایی بود و شاهزادگان بومی قدرتمند شدند و به صورت حکام کوچکی در مناطق خود، درآمدند. فروپاشی قدرت، و تجزیه سرزمین، و شکست مطلق فرمانروایی، منجر به تغییر اساسی در باور زندگی بعد از مرگ شد. اکنون، شاهزادگان معمولی و حتی، مردم عادی نیز، هنگامی که توانستند مزد کارگران خود را بپردازند به ساخت مقبره‌های محلی، همراه با لوازم تدفینی، برای در اختیار داشتن زندگی پس از مرگ به صورت مستقل و بدون تکیه بر دستور شاه، جهت خود پرداختند. حتی با بازگشت عصر سلطنت قدرتمند و تمرکز یافته میانه، اعتقاد به زندگی بعد از مرگ، در نظر توده مردم از میان نرفت. در برابر این پس زمینه، پرستش اوزیریس در سراسر مصر رواج یافت و مشهورترین اساطیر مصری درباره این آیین، پا گرفت.

منبع:ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی:دایرهالمعارف مصوّر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمهی رقیّه بهزادی، تهران،نشر علم،چاپ اوّل،۱۳۸۷،ص۱۵۰

The post زندگی عامه مردم بعد از مرگ first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
https://myth.tarikhema.org/article-1267/%d8%b2%d9%86%d8%af%da%af%d9%8a-%d8%b9%d8%a7%d9%85%d8%a9-%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d8%a8%d8%b9%d8%af-%d8%a7%d8%b2-%d9%85%d8%b1%da%af/feed 3
غلبه بر مرگ https://myth.tarikhema.org/article-1258/%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%af https://myth.tarikhema.org/article-1258/%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%af#respond Wed, 30 Mar 2011 06:59:15 +0000 http://myth.tarikhema.ir/?p=1258 با آن که تولد و خطرات ناشی از آن، جنبه‌هایی از فعالیت‌های جادویی و دینی به شمار می‌رفت، ولی این مسأله مرگ بود که ذهن آگاه مصریان را به خود مشغول می‌داشت. در نظر آنان، شخصیت آدمی متشکل از عناصر گوناگونی بود که برخی از این عناصر، نامیرا بودند. از دید آنان، مرگ به منزله […]

The post غلبه بر مرگ first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
با آن که تولد و خطرات ناشی از آن، جنبه‌هایی از فعالیت‌های جادویی و دینی به شمار می‌رفت، ولی این مسأله مرگ بود که ذهن آگاه مصریان را به خود مشغول می‌داشت. در نظر آنان، شخصیت آدمی متشکل از عناصر گوناگونی بود که برخی از این عناصر، نامیرا بودند. از دید آنان، مرگ به منزله پدیده‌ای دخیل و مانعی به شمار می‌رفت که شخص می‌بایستی از آن بگذرد، تا به ابدیت دست یابد. در هنگام مرگ، عنصر نامیرایی جسم را ترک می‌گفت، یعنی آن حیانی که تصور می‌شد همراه با تجارب گوناگون و نیز بنابر موقعیت متوفا در جهان، و همچنین در رابطه با دوره‌های تاریخی مصر که وی در آن می‌زیسته، بوده است. با وجود هرگونه‌ زندگی که شخص به آن ادامه داده بود، عنصر نامیرایی، ارتباط وی را با این جهان، از طریق جسم در گور حفظ می‌نمود و این امر، در رابطه با مواد خوراکی و سایر هدایایی بود که در گور، برای ادامه زندگی در حیات بعدی وی، گذاشته می‌شد. در واقع، نخستین و ماندگارترین مفهوم، یعنی موضوع زندگی بعد از مرگ، بر حول محور صورت ادامه‌دار زندگی، در گور یا در خانه مجلل روح، یا هر چه که نام داشت، متمرکز بود.

مومیایی در مصر باستانشواهد موجود کهن مبیّن این مطلب است که مصریان در آن روزگار، به زندگی بعد از مرگ اعتقاد داشتند و به همین جهت، ظروف سفالین و سایر لوازم مورد نیاز زندگی روزانه را به همراه متوفا در گورها می‌گذاشتند. در این زمان، جسم مردگان را در خاک خشک می‌نهادند به طوری که بافت‌های بدن و لایه‌های آن دچار خشکی می‌شد، و بدن حالت مشابهت با جسم زنده را حفظ می‌کرد. با ارتقا به صورت یک جامعه پیچیده و فرهیخته، اعضای خاندان فرمانروایان کهن، در گورهای آجری که بسیار استادانه ساخته شده بودند، دفن می‌شدند. جسم درون گور، دیگر در تماس مستقیم با گرما و خشکی خاک نبود. در نتیجه، بافت‌های بدن دچار پوسیدگی می‌شد، قبلاً این فرایند، با خشک شدن بدن به صورت طبیعی رخ می‌داد. اما بعدها، این باور شایع شد که می‌بایستی کالبد متوفا بعد از مرگ حفظ شود، تا آن که جسم وی، در هر زمان و از هر جای زمین که بخواهد، بتواند برخیزد و بازگردد و این امر، فقط با جسم محافظت شده وی در گور، میسر می‌شود. بنابراین، جهت حفظ و نگاه‌داری جسم، با فرایندی تدریجی و با آزمایش و خطا، روشی ابداع شد که بدن را به وسیله ناترون (نوعی نمک) خشک می‌کردند و امعا و احشای آن، غیر از قلب و ریه را، تخلیه می‌نمودند. البته اعضای جدا شده از بدن را نیز جداگانه نگاه می‌داشتند، این فرایند را امروزه مومیایی کردن می‌نامند.

دو مفهوم متفاوت از جهان دیگر، درباره عنصر جاودانگی فردی گسترش یافت. در عصر سلطنت کهن، ارتباط شاه همراه با پرستش خورشید به اعتلا رسید و سپس، مفهوم خورشیدی بودن شاه و زندگی پس از مرگ وی، در پی آمد. شاه به هنگام مرگ، (که به صورت نیمه خدا بود)، به سوی پدر خویش یعنی رع، به بهشت رهسپار می‌شد. هرم پله‌دار مقبره او، شاید به عنوان پلکانی جهت صعود وی به آسمان بوده باشد. او در بهشت شرق به ابدیت می‌رسید، جایی که وی در آن‌جا، به سایر خدایان می‌پیوست و به وظایف سلطنتی خود ادامه می‌داد، به داوری می‌نشست، یا به همراه خورشید ـ خدا که با کشتی بادبانی و خورشیدی خود، در طی سفر روزنه‌اش در سراسر بهشت گذر می‌کرد، به سیر و سفر می‌پرداخت. این آموزه خورشیدی، فقط موجب جاودانگی شاهان می‌شد، اما خانواده و درباریان وفادار او، فقط از ابدیتی نیابتی، از طریق رابطه نزدیک با شاه، یا به سبب مجاورت گورهایشان به هرم شاه می‌توانستند، برخوردار شوند. اما حتی شاه نیز ملزم به گذر از این جهان به جهان دیگر می‌شد. وی با عبور از دریاچه، به دروازه‌های جهان دیگر می‌رسید و حتی او نیز مجبور به استفاده از روش‌های گوناگون، مانند استفاده از نیروهای جادویی، برای دست‌یابی به آن‌جا، و راضی ساختن ناخدای لنج، جهت اخذ مجوّز عبور از دریاچه‌ بود. شاه، برای پی‌سپر کردن سفری بی‌خطر به جهان بعدی، با مجموعه‌ای از دعاها و تعویذهای جادویی (آن چه که اکنون به عنوان متون اهرام نامیده می‌شود)، مجهز می‌شد، تا بتواند در مقابل ارواح خبیثه مقابله کند.

با وجود ارتباط آغازین و نزدیک شاه با خورشید ـ خدا یعنی اوزیریس، که گیاه ـ خدا و داور، و فرمانروای جهان فرودین نیز به شمار می‌رفت به خوبی، از اوزیریس قابل تمیز بود. بعد از عصر سلطنت میانه، پرستش اوزیریس در میان افراد غیردرباری و مردم غنی و فقیر، با وعده‌هایی همچون رستگاری و بازگشت به زندگی بعد از مرگ، در میان همگان معمول شد. خوشی و سعادت ابدی، به عبادت کنندگانی که روز داوری را، در دادگاه‌ها و در حضور خدایان می‌گذرانند، وعده داده می‌شد. سپس متوفا، به همراه همسر خود، به جهان فرودین می‌رفت و مسئول رسیدگی به یک قطعه کوچک زمین می‌گشت.

اما اقدامات انجام یافته به توسط کاهنان که به تمامی، جهت هماهنگی و توصیه جنبه‌های گوناگون زندگی پس از مرگ بود هرگز، به طور کامل و جامع، موفقیت به دست نیاورد.

منبع:ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی:دایرهالمعارف مصوّر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمهی رقیّه بهزادی، تهران،نشر علم،چاپ اوّل،۱۳۸۷،ص۱۴۸

The post غلبه بر مرگ first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
https://myth.tarikhema.org/article-1258/%d8%ba%d9%84%d8%a8%d9%87-%d8%a8%d8%b1-%d9%85%d8%b1%da%af/feed 0
خورشید پرستی در مصر باستان https://myth.tarikhema.org/article-1132/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 https://myth.tarikhema.org/article-1132/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86#respond Wed, 03 Nov 2010 05:36:08 +0000 http://myth.tarikhema.ir/?p=1132 پرستش خورشید ممکن است از جایی دور، و در روزگاری نامعلوم، به مصر آمده باشد. اما در عصر سلطنت کهن، یک خورشیدپرستی رسمی در عون (که بعد هلیوپولیس نام گرفت)، رواج یافت. در این‌جا، رع خورشید ـ خدا، دارای ویژگی‌های خدای بومی آغازین یعنی آتوم شد، و معبدی جهت خورشید ـ خدا برپاگشت. تأثیر رع، […]

The post خورشید پرستی در مصر باستان first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
پرستش خورشیدپرستش خورشید ممکن است از جایی دور، و در روزگاری نامعلوم، به مصر آمده باشد. اما در عصر سلطنت کهن، یک خورشیدپرستی رسمی در عون (که بعد هلیوپولیس نام گرفت)، رواج یافت. در این‌جا، رع خورشید ـ خدا، دارای ویژگی‌های خدای بومی آغازین یعنی آتوم شد، و معبدی جهت خورشید ـ خدا برپاگشت. تأثیر رع، روبه فزونی نهاد، تا آن‌جا که در زمان پنجمین سلسله به اوج خود رسید یعنی آن هنگامی که پادشاهان شروع به افزودن «پسر رع» در سلسله مراتب سلطنتی کردند، آنان، معبدهای خورشیدی عظیمی برپا داشتند و قدرت کاهنان رع افزوده شد، و خداشناسی خورشیدی، پرستش رسمی سلطنتی گردید. از زمان سلسله چهارم به بعد، پادشاهان در اهرام واقعی دفن می‌شدند، یعنی آن صورتی شکل گرفت که احتمالاً، ارتباط نزدیکی با، باور به زندگی خورشیدی پادشاه در حیات بعد از مرگ وی در بهشت داشت.

با تضعیف قدرت حکومت در پایان سلطنت عصر کهن، و تمرکززدایی تدریجی، قدرت سیاسی و اقتصادی و موقعیت پرستش خورشید دچار بحران شد، گو این‌که ازدیاد قدرت و نفوذ کاهنان رع، علیه شاه احتمالاً، عامل کمک کننده‌ای در فروپاشی جامعه بود. جابه‌جایی در دوره موفقیت‌آمیز و توسعه یافته بعدی، با ورود خدایی مردمی‌تر، یعنی اوزیریس انجام گرفت و پرستش رع کاهش یافت، ولی این خدا، ارتباط خود را با آیین‌های پرستشی و تدفینی حفظ نمود. اما در عصر سلطنت جدید، یعنی هنگامی که شاهان سلسله هجدهم، خدای در زمان و محلی خود یعنی آمون را، به عنوان «شاه خدایان» معرفی کردند، تلاش خود را معطوف به آن ساختند که وی را با پرستش کهن‌تر رع مربوط سازند و در نتیجه، پرستش خدای بزرگ یعنی آمون ـ رع را برقرار ساختند.

در پایان سلسله هجدهم، شاه آخناتن، به صورتی ناموفق کوشید تا حالتی ویژه از پرستش یک خدای واحد خورشیدی در مصر را، ارائه دهد که بر پرستش خدای آتن متمرکز بود و به صورت قرص خورشید نشان داده می‌شد. با آن که این‌گونه پرستش، با گونه پرستش خورشیدی آغازین تفاوت بسیار داشت، ولی، این امر شاید به منظور اقدامی جهت برقراری ارتباط میان فرمانروای مصر و خورشید ـ خدای سلطنتی صورت گرفته باشد. در همه اعصار، پرستش خورشید، شاید به سبب دوری آن از مردم معمولی، و عدم دسترسی به آن، عمدتاً به صورت پرستشی استانی و سلطنتی برجای ماند.

منبع:ریچارد کاوندیش،اسطوره شناسی:دایرهالمعارف مصوّر اساطیر و ادیان مشهور جهان، ترجمهی رقیّه بهزادی، تهران،نشر علم،چاپ اوّل،۱۳۸۷

The post خورشید پرستی در مصر باستان first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
https://myth.tarikhema.org/article-1132/%d8%ae%d9%88%d8%b1%d8%b4%d9%8a%d8%af-%d9%be%d8%b1%d8%b3%d8%aa%d9%8a-%d8%af%d8%b1-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed 0
اهرام مصر باستان https://myth.tarikhema.org/article-124/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2 https://myth.tarikhema.org/article-124/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2#respond Thu, 29 Oct 2009 13:56:22 +0000 http://ads.Tarikhema.ir/?p=124 بزارید بریم در اصل مطلب، یعنی تاکنون نشده در گوگل کلمه اهرام مصر در جستجو کنید ؟ ؟ یعنی! اهرام مصر باستان تا کنون کنجکاو شده اید عکس های اهرام مصر را ببینید ؟ تا کنون خاسته اید مطالبی چند در رابطه با اهرام مصرباستان بخونید ؟ www. Pyramids.Tarikhema.ir ما در این بخش قصد داریم […]

The post اهرام مصر باستان first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
بزارید بریم در اصل مطلب، یعنی تاکنون نشده در گوگل کلمه اهرام مصر در جستجو کنید ؟ ؟ یعنی! اهرام مصر باستان تا کنون کنجکاو شده اید عکس های اهرام مصر را ببینید ؟ تا کنون خاسته اید مطالبی چند در رابطه با اهرام مصرباستان بخونید ؟

www. Pyramids.Tarikhema.ir

ما در این بخش قصد داریم یک سایت جالب در رابطه با اهرام مصر باستان به شما معرفی کنیم. عنوان این سایت این می باشد : اهرام مصر باستان و در وصفش گوییم : مطالبی جمع آوری شده توسط مدیر چوش ذوق برای علاقه مندان به این شاهکار هنر و معماری باستانی.

این وبسایت به بررسی های مختلفی می پردازد :

– سازنده نخستین هرم

– اهرام ثلاثه مصر باستان

– هرم های خوفو، خفرع و گیزا

– آداب و رسوم ساخت سنن

– آداب دفن فرعون ها

و…

تمامی مطالب این وبسایت در مورد اهرام مصر می باشند که در نوع خود جالب می باشد ؛ و بازدید کننده وقتی وارد سایت می شود می داند که هیچ چیز جز مطالب اهرام مصر باستان نمی بیند!. در واقع این سایت نخستین سایت تخصصی اهرام مصر باستان به شمار می رود. چنان که قبل از این سایت سایت های دیگر هرگز محدودیت یا رسم و نقشیه ای را دنبال نمی کنند…

www. Pyramids.Tarikhema.ir

The post اهرام مصر باستان first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
https://myth.tarikhema.org/article-124/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86-2/feed 0
اهرام مصر باستان https://myth.tarikhema.org/article-300/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86 https://myth.tarikhema.org/article-300/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86#respond Sun, 12 Jul 2009 13:56:22 +0000 http://localhost/demo/?p=124 تا کنون شده در سایت گوگل یک کلمه شگفت انگیز جستجو کنید ؟ شگفت یعنی! اهرام مصر باستان تا کنون کنجکاو شده اید عکس های اهرام مصر را ببینید ؟ تا کنون خاسته اید مطالبی چند در رابطه با اهرام مصرباستان بخونید ؟ ما در این بخش قصد داریم یک سایت جالب در رابطه با […]

The post اهرام مصر باستان first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
تا کنون شده در سایت گوگل یک کلمه شگفت انگیز جستجو کنید ؟ شگفت یعنی! اهرام مصر باستان تا کنون کنجکاو شده اید عکس های اهرام مصر را ببینید ؟ تا کنون خاسته اید مطالبی چند در رابطه با اهرام مصرباستان بخونید ؟

ما در این بخش قصد داریم یک سایت جالب در رابطه با اهرام مصر باستان به شما معرفی کنیم. عنوان این سایت این می باشد : اهرام مصر باستان و در وصفش گوییم : مطالبی جمع آوری شده توسط مدیر چون ذوق برای علاقه مندان به این شاهکار هنر و معماری باستانی.

تمامی مطالب این وبسایت در مورد اهرام مصر می باشند که در نوع خود جالب می باشد ؛ و بازدید کننده وقتی وارد سایت می شود می داند که هیچ چیز جز مطالب اهرام مصر باستان نمی بیند!. در واقع این سایت نخستین سایت تخصصی اهرام مصر باستان به شمار می رود. چنان که قبل از این سایت سایت های دیگر هرگز محدودیت یا رسم و نقشیه ای را دنبال نمی کنند…

www. Pyramids.Tarikhema.ir

The post اهرام مصر باستان first appeared on اسطوره ها و افسانه ها.

]]>
https://myth.tarikhema.org/article-300/%d8%a7%d9%87%d8%b1%d8%a7%d9%85-%d9%85%d8%b5%d8%b1-%d8%a8%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d9%86/feed 0