• راز خدایی خدایان (بنوادا-۲۷)

   در اساطیر هیچ کشوری به اندازه‌ی اساطیر هند، مرز بین خدایان و دیگر موجودات از بین نرفته است. «”پیتری”‌ها یا “مانس”‌ها ارواح پدران یا نیاکان مرده اند. پیتری‌ها به تناسب دوره‌ی زندگانی خویش و در طول زمانی که در قلمرو یمه بوده اند، به طبقات مختلفی تقسیم می‌شوند. پیتری‌ها به تدریج در سلسله مراتب بالا قرار می‌گیرند و زمانی فرا می‌رسد که در نتیجه‌ی فدایا و قربانی‌هایی که اعقاب آنان بدانان فدیه می‌دهند، در ردیف خدایان قرار می‌گیرند و از خدایان تمیز داده نمی‌شوند. »

   تناسخ و اندیشه ی رهایی(بنوادا- ۲۶)

   هندیان این توالی را بزرگ‌ترین رنج انسان می‌دانند و بزرگ‌ترین آمال آنان رسیدن به مقامی‌است که از بند تناسخ رهایی پیدا کرده ، با روح جهان یکی شوند. بوداییان این حالت را “نیروانه” می‌نامند. تنها انسان‌ها نیستند که محکوم به مرگ و تولّد مجدّد هستند بلکه تمامی‌کائنات و خدایان نیز پس از دورانی مشخّص نابود می‌شوند،

   طبقات اجتماعی در هند باستان(بنوادا- ۲۵)

   آن‌ها شدیداً به نظام طبقات اجتماعی، موسوم به “کاست”، معتقد هستند. این طبقات از چهار طبقه‌ی اشراف، روحانیان، صنعتگران و خدمتگزاران تشکیل شده بود. روح انسان با نیکوکاری و ریاضت می‌تواند در زندگی بعدی، در فردی با طبقه‌ی اجتماعی برتر حلول کند. از نظر آنان این تقدیر خدایان است که هرکس در چه طبقه‌ای باشد و هرگونه اعراض و سرکشی حرام است.

   درآمدی بر اساطیر هند-چرخه ی بی انتها (بنوادا – ۲۴)

   قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   هند سرزمینی در جنوب قارّه‌ی آسیاست که قدمت چندهزارساله دارد. در اواخر هزاره‌ی دوم قبل از میلاد، مهاجران آریایی در آنجا ساکن شدند و فرهنگ و اعتقادات مردمان این دیار را تحت […]

   انسان قربانی خدایان (بنوادا – ۲۳)

   قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   یکی از جنبه‌های زننده‌ی اساطیر چین سنّت قربانی کردن انسان است. «نخست با مرگ فرمانروایان “شانگ” [۱۷۷۶-۱۳۸۴ق. م. ] خادمان “سا” انسان‌هایی را قربانی می‌کردند تا در گور همراه فرمانروا باشند و […]

   جایگاه خاقان در اساطیر چین(بنوادا- ۲۲)

   قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   همان طور که گفتیم مقام خاقان در زمین، مانند مقام فرمانروای یشم در آسمان است. خاقان مستقیماً از سوی او گماشته شده است و به همین دلیل مقام و اعتبار بالایی دارد«به […]

   آفرینش و داوری نهایی در اساطیر چین (بنوادا-۲۱)

   قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   «در چین باستان اساطیر عموماً کمتر مورد عنایت بود(و این بدان دلیل بود که پاسداران سنت‌های کهن دل مشغولی‌های دیگری داشتند و به چگونگی تکوین جهان کمتر توجّه داشتند)در این زمینه، آفرینش […]

   خدایان در چین باستان(بنوادا-۲۰)

   قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:  درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها  چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق   فرمانروای آسمان ، بزرگ‌ترین خدای چینیان بود که قبلاً از او یاد کردیم. این خدا در هر دوره، اسم خاصّ خود را دارد. از اسامی ‌او:یو-دی، فرمانروای یشم، “هوانگ دی”، “شانگ دی” […]

 • اساطیر ایران باستان
  اساطیر ایرا