اسطوره ها و افسانه ها

گزیده ای از اساطیر و افسانه های ملل مختلف دنياي باستان

آخرین‌ مطالب دسته‌بندی: کلده (اکد)


یک زمانی در اسمان

اسطورۀ زو