Browsing Tag

اقوام ژرمنی

ژرمن ها که به آنان توتنی هم گفته می‌شد، گروهی نژادی-زبانی می‌باشند که اصالت آنان از اروپای شمالی بوده و به زبان ژرمنی که یکی از شاخه‌های زبان هند و اروپایی است، سخن می‌گویند.