آرشیو

BLOG SITEMAP:
Posts (2549)  
   ۱.  بررسی محل برخی نواحی ماد بزرگ در لشکرکشی های آشوریان
   ۲.  نامهای ماد و مُغ مرتبط می نمایند
   ۳.  بررسی محل برخی نواحی ماد بزرگ در لشکرکشی های آشوریان
   ۴.  محل دژهای مادی سیبار و سیبور در لشکرکشی های آشوریان
   ۵.  معنی گیزین کیسی (قزوین) و آندیرپاتیانو (سیادن، تاکستان) و سپردا (سهرورد) و خارخار (دیواندره)
   ۶.  بندر معشور (مهی-شور، دارای زمین شوره زاری) همان ماهی روبان است
   ۷.  محل کوه پرگا و اووادی چایا
   ۸.  معنی نامهای تَبرستان (تپورستان) و تَبَسران (تبر سران)
   ۹.  مویز به معنی میوهٔ خشک شده است
   ۱۰.  مطابقت تاتها و طالشی ها با گاردمانها
   ۱۱.  معانی اصلی بُت
   ۱۲.  مشتبه شدن هروم (بردعه) با بُرزومی (بُرج جنگ گرجستان)
   ۱۳.  اتیمولوژی جهیکا
   ۱۴.  معنی فرّ و خورنه و خوان هفتخوان
   ۱۵.  فرهنگ در اوستایی و سنسکریت به معنی دستور العمل عالی است:
   ۱۶.  نامهای کهن اهواز و خرمشهر و آبادان
   ۱۷.  معنی نام سپیتمه (داماد و ولیعهد آستیاگ)
   ۱۸.  محلهای مسیر لشکرکشی سارگون دوم آشوری به نواحی شرقی ایالت رغه (ری)
   ۱۹.  نامهای مناطق نهاوند و خرم آباد در کتیبهٔ شیلخاک اینشوشیناک
   ۲۰.  محل دژهای ماننایی شوردیره، آلابریا، کارالا و بوشتو
   ۲۱.  نامهای باستانی مناطقی در ماد در کتیبه های آشوری
   ۲۲.  نظری نو در بارهٔ معنی نامهای کهن شیراز
   ۲۳.  واژهٔ بوتهٔ فارسی با wood زبانهای ژرمن مرتبط می نماید
   ۲۴.  مطابقت دریاهای ستویس و پودیک با دریای عمان-اقیانوس هند و خلیج فارس
   ۲۵.  معنی پَنتی کَپه، کِرچ، کریمه و تائور
   ۲۶.  معنی نام اروپا
   ۲۷.  وجه تسمیهٔ نام کوه سردسیری سامبوران مرند
   ۲۸.  عناوین مهدی و فارقلیط ترجمهٔ نام سو-شیانت موعود زرتشتیان هستند
   ۲۹.  مطابقت آربوای نقشه های بطلمیوسی با شیراز
   ۳۰.  تثلیث توراتی ابراهیم، ناهور، هاران ریشهٔ سکایی-ایرانی دارد
   ۳۱.  اتیمولوژی پگاه
   ۳۲.  The meaning of the name Europe
   ۳۳.  معنی نام بوزینه و کپی و میمون
   ۳۴.  بررسی نام ماهیان اساطیری بزرگ ایران کهن
   ۳۵.  معنی نام عیلام (ایلام)
   ۳۶.  نام روسها در تاریخ هرودوت
   ۳۷.  معنی نام جشن زرتشتی محلی هیرومبا
   ۳۸.  نامهای عربی و ترکی آریائیان یعنی عجم و گائور در سنسکریت مترادف آریا هستند
   ۳۹.  مطابقت دریای کیانسی با هامون و دریاچهٔ حوض سلطان قم (از بقایای دریاچهٔ ساوه)
   ۴۰.  اتیمولوژی خاقان و خان و خانوم
   ۴۱.  معنی نامهای قفقاز (کپ گاس) و کپ کوف و اروپا
   ۴۲.  معنی ایرانی نامهای ابن سینا و خیّام و حافظ
   ۴۳.  ارتباط عنوان ابن سینا با سئنَ
   ۴۴.  نام خیّام می تواند به معنی اوستایی آن، دارای دانش با شکوه باشد
   ۴۵.  معنی ایرانی محتمل حافظ
   ۴۶.  بررسی معانی سراندیپ و سریلانکا و اسطورهٔ اسلامی آن
   ۴۷.  ریشهٔ نام اقیانوس
   ۴۸.  احتمال هندوایرانی بودن واژهٔ قُربان
   ۴۹.  اتیمولوژی پالیز
   ۵۰.  منشأ سومری الهه های اوستایی ارت (اَشی) و چیستا
   ۵۱.  بُشقاب به معانی ظرف غذا و کفهٔ آراسته
   ۵۲.  معنی بهستان (بهساند) نام کهن میاندوآب
   ۵۳.  معانی سراندیپ و سریلانکا
   ۵۴.  اساطیر هندوایرانی مربوط به فیل سفید
   ۵۵.  معنی ایرانی نام اوزبَک
   ۵۶.  مطابقت خایدالو و خارتیش و سیماش با مسجد سلیمان و خرم آباد و سمیروم
   ۵۷.  معنی نام باستانی پالوم (هارون آباد)
   ۵۸.  مطابقت خایدالو با مسجد سلیمان
   ۵۹.  سمیروم جایگاه سیماش باستانی
   ۶۰.  معنی نام دو ایل ارکوازی و چوار در ایلام
   ۶۱.  معنی نام وَهریز (وهرز)
   ۶۲.  نامهای الیل/انلیل و الله و یهوه مرتبط به نظر می رسند
   ۶۳.  معنی نام روستاهای چورس و جواش در شمال غرب ایران
   ۶۴.  معنی نام روستاهای دویجان مرند و داویجان ملایر
   ۶۵.  معنی دو واژهٔ ارداو (ارداد) و رَدَو
   ۶۶.  معنی هندوایرانی روستاهای آیدوغمیش و گوندوغدو
   ۶۷.  معنی نام هرمز و هرمزد
   ۶۸.  معنی بهار و پاییز در اوستایی و سنسکریت
   ۶۹.  میثرا یک لقب الهه ناهید
   ۷۰.  معنی نام کوروش
   ۷۱.  معنی اصطلاح شاهنامه ای اَخته زهار (هخته زهار)
   ۷۲.  آریانای خبر یونانیان باستان همان آریاورتهٔ وداها، منطبق بر نواحی شرق فلات ایران بوده است
   ۷۳.  معنی نام شهرک اردل، چلگرد، چالشتر، بن، شلمزار/کیار، فارسان (پارسون)، بروجن و لردگان در چهار محال و بختیاری
   ۷۴.  معنی نامهای یاسوج، سی سخت، گچساران، چرام، لنده، لیکک و باشت در کهگیلویه و بویر احمد
   ۷۵.  نام آرادان (اردهن) استان سمنان اشاره به دژ با شکوه آن دارد
   ۷۶.  اردبیل و سرئین، شهر و چشمهٔ ناهید، الههٔ زیبایی آبها
   ۷۷.  مطابقت آتشکدهٔ اسپاخو (غار والا) با آذر برزین مهر (آتشکدهٔ بلندپایهٔ ایزد مهر)
   ۷۸.  معنی نام نپال
   ۷۹.  نقش همای سعادت (کرکس ریشدار-سیمرغ) بر کلاهخود هخامنشی عهد اردشیر اول در فلات آناتولی
   ۸۰.  معنی اَلنجان و فَلاورجان و آیدوغمیش اصفهان
   ۸۱.  معنی محتمل اندوهجرد، شهداد و سیرچ
   ۸۲.  معنی نامهای کهن میناب (اورگان، هرمز، مغستان، انامیس، میناب)
   ۸۳.  معنی نام روستای بادامیار آذرشهر
   ۸۴.  اتیمولوژی مُروا (فال نیک) و مُرغوا (فال بد)
   ۸۵.  اصل سومری و بابلی نام سائینی
   ۸۶.  معنی نام کوههای سلیمان نام فلات ایران
   ۸۷.  معنی نامهای عیلام و خوزستان و اهواز
   ۸۸.  ریشهٔ اوستایی و سنسکریتی واژه های اَسه و آسر (کشتزار)
   ۸۹.  معنی نامهای کهن کُرد و کُردستان
   ۹۰.  نسناس معادل ایرانی جِنّ عربی است
   ۹۱.  معنی سنجار و شنگال
   ۹۲.  وجه تسمیهٔ لنجان و لیوار
   ۹۳.  اتیمولوژی چاپلوس
   ۹۴.  معنی نام شهرهای نهبندان و خوسف در خراسان جنویی
   ۹۵.  اتیمولوژی نام بُز پشمالوی، مَرغز
   ۹۶.  معنی نامهای زیویه و غزنین
   ۹۷.  معنی اویغور و اوغوز و غُز و آرسین
   ۹۸.  معنی سرگرای در شاهنامه
   ۹۹.  نام قصبه و شهر میامی مشهد و میامی سمنان
   ۱۰۰.  معنی خرانق و مجومرد یزد
   ۱۰۱.  معنی فرنبغ دادگی
   ۱۰۲.  معنی نام دریاچهٔ های وان و سوان
   ۱۰۳.  معنی وایقان
   ۱۰۴.  برابر واژهٔ فصل نزد هندوایرانیان کهن
   ۱۰۵.  معنی محتمل ارادان (اردهن) در استان سمنان
   ۱۰۶.  معنی نام روستاهای بزرگ مُجن و مَج
   ۱۰۷.  معنی نامهای آوار و سابیر (آکاتزیر، بیات، قشقایی؟)
   ۱۰۸.  معنی محتمل تالش و گیل
   ۱۰۹.  معنی هچیرود و آچاچی
   ۱۱۰.  اتیمولوژی ارابه و گاری
   ۱۱۱.  معنی محتمل فریم و چاشم
   ۱۱۲.  اتیمولوژی توسن و توس و آتوسا
   ۱۱۳.  معنی لغوی هشترود
   ۱۱۴.  معنی هشتپر
   ۱۱۵.  معنی نام شهرک شفت گیلان
   ۱۱۶.  معنی نام بندر انزلی
   ۱۱۷.  معنی جرپادگان (گلپایگان)
   ۱۱۸.  معنی لقب پهلوی «بریزاین ریش» قباد
   ۱۱۹.  اتیمولوژی محتمل تَک
   ۱۲۰.  نام زُروان (پیر) در معنی شیر جنگل
   ۱۲۱.  مطابقت نام و نشان شیطان با سِت مصریان
   ۱۲۲.  معنی نام اشکانی واغارشک
   ۱۲۳.  معنی پایتاکاران/بیلقان در اران
   ۱۲۴.  ماینهرج (مای بهرج)، تبرمایس، خانیجر و جوذمه همان قروه، ماه نشان، بیجار و یاسوکند هستند
   ۱۲۵.  محل دو شهر باستانی آذریجانی زراوند و هیر
   ۱۲۶.  ریشه های سنسکریتی رقص و فرخشیدن
   ۱۲۷.  بررسی نامهای کهن دریاچهٔ ارومیه
   ۱۲۸.  مطابقت قره ضیاالدین با قلعه زینتای باستانی
   ۱۲۹.  معنی نام کوروش (ثرَاِتَئونهٔ اوستا)
   ۱۳۰.  نامهای اسپدانا (اصفهان)، پارتاکانا، گابه و زاینده رود مترادف هستند
   ۱۳۱.  معنی نام خواهران اوستایی سنگهواک (شهرنواز) و ارنواچ (ارنواز)
   ۱۳۲.  مطابقت پئیشیااووادا با دژنبشت
   ۱۳۳.  وجه اشتراک موطن و زمان و شغل وزارت و اعدام شدن برزویه/بزرگمهر و مزدک بامدادان
   ۱۳۴.  اتیمولوژی کایسک (پُتک)
   ۱۳۵.  معنی نام قشقایی
   ۱۳۶.  پادشاهان ماد (کیانیان اصلی)
   ۱۳۷.  معنی مُغ
   ۱۳۸.  معنی کته پتوکه (کپادوکیه)
   ۱۳۹.  اتیمولوژی بشقاب و قاشق
   ۱۴۰.  اتیمولوژی غم
   ۱۴۱.  نامهای داریوش و جاماسب مترادف هستند
   ۱۴۲.  Guti (götar), Graipr (danskar) och Gunfiaun (svenskar)
   ۱۴۳.  مطابقت یاران مهدی موعود، خراسانی و شعیب بن صالح با ابومسلم خراسانی و قحطبه بن شبیب
   ۱۴۴.  ستوان
   ۱۴۵.  آیا مقبرهٔ شعیب فیروز آباد ری مربوط به زکریای رازی است؟
   ۱۴۶.  نامهای کهن اردبیل (روتو مانی، ارت وَت، باذان فیروز، دژ وهو-من و اردبیل) جملگی به معنی شهر ثروت هستند
   ۱۴۷.  معانی زرتوشترا و زریادر و زئیری وئیری
   ۱۴۸.  شباهت نام و نشان سه مغ شرقی با نظایر زرتشتی و بودایی آنها
   ۱۴۹.  مطابقت شهر گلوگاه با نامیه/نامنهٔ کهن
   ۱۵۰.  گور دختر استان بوشهر، مقبرهٔ کوروش جوان

Page 1 | ۲ | ۳ > Last(17) next >

2 Comments
  1. Apryl Ratelle says

    I truly like the idea. I have been previously researching a variety of implies

  2. Lino Skeffington says

    Excellent comprehensive reason

Leave A Reply

Your email address will not be published.