هوشنگ

پس از مرگ مشی و مشیانه و بعد از ۹۳ سال هوشنگ پدیدار می شود.هوشنگ به روزگار کهن فرمانروای هفت اقلیم و بر مردمان و دیوان فرمان می راند و همه جادوگران و دیوان از برابر وی به تاریکی می گریزند.مزنه یا مازندران در شمال کوه دماوند مأوای جادوگران و دیوان بسیاری است که دو سوم آنان به دست هوشنگ یل کشته می شوند و زمان فرمانروایی وی روزگار استقرار قانون بر زمین و از او و همسر وی نژاد آریایی پدیدار می شود.کیومرث بدین روایت به دست دیوان کشته می شود و هوشنگ به انتقام او دیوان بسیاری را که به احتمال زیاد ساکنان ایران پیش آریایی هستند نابود می سازد.او برای نخستین بار از سنگ آهن آهن استخراج کرد و همچنین آتش را پدید آورد و جشن سده را بنیاد نهاد و از پوست و چرم حیوانات پوشاک ساخت.

You might also like
1 Comment
  1. سحر says

    خیلی ممنونم از شما بسیار مفید و خوب توضیح داده شده. عالی عالی

Leave A Reply

Your email address will not be published.