جایگاه خاقان در اساطیر چین(بنوادا- 22)

قبل از مطالعه مطلب حتماً بخوانید:
 درباره “بررسی نظام فکری و اخلاق جمعی ملل در اسطوره ها
 چکیده،پیشگفتار و پیشینه ی تحقیق

 

همان طور که گفتیم مقام خاقان در زمین، مانند مقام فرمانروای یشم در آسمان است. خاقان مستقیماً از سوی او گماشته شده است و به همین دلیل مقام و اعتبار بالایی دارد«به اعتقاد چینیان آن روزگار و نیز فرمانروایان “جو”، امیران و والیان باید از اعقاب و سلاله‌ی فرمانروایان پیشین باشند تا نظم و “لی” برقرار بماند»[۱] آن‌ها ، هم در ساختار طبقات اجتماعی و هم از نظر تقدّس، والا مقام‌ترین و برترین انسان‌های روی زمین بودند . خصوصیات خدای جنگ بیانگر روحیه‌ی صلح طلب و قابل ستایش چینیان است. « “گوان دی” خدای مشهور، نه تنها خدای جنگ که پایان دهنده و مانع جنگ نیز هست و جنگ نظام و وسیله‌ای است آیینی، در آزمون تحمّل در برابر سختی‌ها و اجرای عدالت. »[۲]گرچه در اساطیر چین اثری از ازدواج‌های متعدّد خدایان نیست؛ امّا ازدواج انسان و حیوان بسیار رایج است«در افسانه‌های چین افسانه‌ی ازدواج انسان و حیوانات بسیار[است] و افسانه‌ی سگی که شوی شاهدخت شد، یکی از این نمونه‌هاست. »[۳]

 [۱] همان، ص۴۵

[۲] همان، ص۲۱۱

[۳] همان، ص۲۰۰

 

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.