ساتیرها

ساتیرها مثل پان انسان- بز بودند و مثل او در بیابانها و بیشه زارهای روی زمین می زیستند. الهه های جنگل، درست برخلاف این خدایان غیر انسانی و زشتروی، پیکری زیبا و خوشتراش داشتند و عبارت بودند از: اور آدها که پریان یا نیمف های کوهستان بودند، و دریادها یا هامادریادها که پریان درختان بودند و هر یک به درخت خاص خود علاقه داشتند.

You might also like
1 Comment
  1. محمدرضا میری says

    سلام به همه ی شما
    من جدیدا عضو شدم خیلی جای با حالیه

Leave A Reply

Your email address will not be published.