سیرن ها

سیرن ها در جزیره ای در دریا می زیستند.صدایشان افسون کننده بود و هر گاه که آواز میخواندند ملوانان و دریانوردان گمراه میشدند و در دریا از بین میرفتند. معلوم نیست که چه شکل وسیمایی داشته اند زیرا هر کس که آنها را میدید زنده بر نمی گشت.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای