مأخذ یونانی اسطورۀ لوط تورات

مأخذ یونانی اسطورۀ لوط تورات

چنانکه گفته میشود، اسطوره توراتی لوط (درخت مرمکی) و همسرش که از شهر و دیار مورد غضب خداوند خویش می گریزند و همسر لوط با بر گشتن و نگاه کردن به ویران شدن شهر به ستون نمکی تبدیل میشود، از اسطورۀ یونانی فیلمون (بوسه) و همسرش بائوکیس (فروتن، مهربان) اخذ شده اند که طبق اسطوره به خاطر پذیرایی ایشان از خدایان مبدلِ زئوس و هرمس تنها بازماندگان شهر و دیارشان میشوند و شهر و دیار آنها با همشهریان ایشان به سبب عدم پذیرایی از این خدایان مورد غضب قرار گرفته و با سیلاب نابود میشوند و فیلمون و بائوکیس به خاطر اینکه مرگ یکدیگر را نبینند از این خدایان درخواست می کنند که به درخت بلوط  و زیرفون تبدیل گردند.

فیلمون و بائوکیس که از بالای کوه شاهد ویرانی شهرشان به جز خانه خودشان که بعداَ تبدیل به معبد شد، بودند؛ اهل شهر تیانه (سوزان) در سرزمین لوویانی زبان فریقیه به شمار رفته اند. مطابق اساطیر توراتی “باران آتش و سنگ به شهرهای قوم لوط، سدوم (سوزآور) و گموره (شهر مردم عاصی) می‌بارد”. در سمت همسایگی غربی ایشان مردم پر هرج و مرج جنسی لودیه (سرزمین زیبا)، نیا-خدایی قبیله ای به نام لود (لوط) داشته اند.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.