هبه

خدای جوانی بود و دختر زئوس و هرا.زمانی به صورت ساقی خدایان پدیدار می شد ولی این وظیفه را گاهی گانیمِده بر عهده می گیرد که یکی از شاهزادگان زیباروی ترواست که عقاب زئوس او را برداشته و به کوه اولمپ و به مقرّ خدایان برده بود.داستان قابل ذکر دیگری درباره اش ننوشته اند و نگفته اند مگر درباره ازدواجش با هرکول.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.