مطابقت سیرجان با پورتوسپانۀ نقشه های بطلمیوسی

 

مطابقت سیرجان با پورتوسپانۀ نقشه های بطلمیوسی

در نقشه های بطلمیوسی در جنوب غربی ناحیۀ کرمان شهری به نام پورتو-سپانه (پر از خوشبختی) دیده میشود که به وضوح نشانگر نام سیرجان است. در نقشۀ این منطقه نام سه شهر کرمان، نپیستا (جایگاه پایینی، جیرفت)، ثسپیس (پُر فلز، رفسنجان) نیز قابل شناسایی هستند.

http://members.casema.nl/h.vandeukeren/histotron/094n28sc05.htm

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.