معنی نامهای پادشاه معروف آدیابن، سنتروک و ایزَتیس

معنی نامهای پادشاه معروف آدیابن، سنتروک و ایزَتیس

اگر سنتروک (سندروک) را به معنی دارای فر فرخنده و مبارک بگیریم آن یاد آور یزته (یجته) در معنی دارای شرف و افتخار و حرمت خواهد بود:

शान्त  adj.  zAnta  auspicious (z=sh,s)
रोक  m.  roka  splendour
यजते  verb  yajate {yaj}  honour

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.