معنی محتمل چمخاله و چاف گیلان

معنی محتمل چمخاله و چاف گیلان

چمخاله می تواند به معنی محل رسوبات سر راست ساحلی باشد:

सम adj. sama right, खल n. khala sedimentation
कूल n. kUla river bank, वेला f. velA coast [seashore]

 

چاف می تواند به معنی زمین بر آمده در کنار آب (دریا) باشد:

चय  m.  caya  mound of earth
अप्  f.  ap  water

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای