معنی کلمۀ کرکس

معنی کلمۀ کرکس
احتمال دارد واژۀ کرکس لاتین به معنی لاشه نه از زبان فرانسوی بلکه از زبان اوستایی گرفته شده است. کرکس را در سنسکریت می توان به معنی مرغ لاشه خوار گرفت. کرک زبانهای هندوایرانی به معنی مرغ و جزء اَس در زبانهای ژرمن نیز به معنی لاشه از ریشه خوردن اسـت:
करायिका f. karAyikA bird, आज m. Aja vulture
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.