صورت اوستایی محتمل واژۀ خیار

صورت اوستایی محتمل واژۀ خیار: در اوستا (ویسپرد ۱٫۲۱) واژۀ خوَ-وریرَ (گیاه-محصول خوب آبیاری شده) به کار رفته است که شکل اولیۀ نام خیار به نظر می سد.

با توجه به واژۀ بادره که در سنسکریت به معنی آب است، نام ایرانی دیگر خیار یعنی بادرنگ نیز به معنی آب-نشان به نظر می آید.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.