معنی واژۀ کُلاه

معنی واژۀ کُلاه

واژۀ کُلاه (کلاف پهلوی) به صور گولا و گولاکَ در سنسکریت به معنی گرد و کروی می باشد:

गोल  m.  gola  sphere, globe, circle
गोलक  m.  golaka  sphere, ball or globe

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.