معنی آمل و تمیشه

معنی آمل و تمیشه

در شاهنامه جایی نام شهر آمل (جای گرانبها) به همراه تمیشه (بیشه تاریک) و کوس (محل موجود شریر، ببر) به کار رفته است:

ز آمل گذر سوی تمیشه کرد/نشست اندران نامور بیشه کرد
کجا در جهان کوس خوانی همی/جز این نیز نامش ندانی همی

कुश  adj.  kuza  wicked

अमूल्य  adj.  amUlya  precious,  excellent

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.