اتیمولوژی واژۀ دست

اتیمولوژی واژۀ دست:
در فرهنگ واژه های اوستای احسان بهرامی ص ۷۰۹ کلمۀ دست از مصدر دا (انجام دادن و ساختن و گرفتن و دادن) گرفته شده است. ترکیب اوستایی دا-اَست معنی واضح “عضو منسوب به انجام دادن” را می دهد. 
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.