معنی خوراسگان، نطنز، چادگان، نجف آباد و سودرجان، کلیشاد و قهجاورستان/قهدریجان در استان اصفهان

 

معنی خوراسگان، نطنز، چادگان، نجف آباد و سودرجان، کلیشاد و قهجاورستان/قهدریجان در استان اصفهان
خوراسگان (خور-آسَ-گان) یعنی شرقی، نطنز (نه تنج، نه نیرومند و بزرگ) یا همان بلیده (شهر کوچک)، چادگان (چات-گان= محل چاه)، نجف آباد (نُه جوب آباد، هفشوبه/هفت جوبه کهن)، سودرجان (محل کاروانسرای ستوران)، کلیشاد (گلیشاد، محل گاوداران) و قهجاورستان (گَه جاورسان، محل گاورس)/ قهدریجان (محل گیاهان).

 

 

 

You might also like
3 Comments
  1. اوزرا says

    خوراس گان.یا خوراس قان؟؟

  2. اوزرا says

    خوراسگان(خو+راس+گان)گان.قان.غان.نان.وان.ران.جان……….مخصوص کلمات تورکی است. (قان.یعنی باغ،قانالیق=باغ انگور)..گان.مثل،هرمزگان.سمنگان.سنگان.ریگان(کرمان،رایقان)،رومیشگان(لرستان،ایری میشه قان)…..قان،مثل وایقان.توفارقان.ورزقان.جونقان……..غان،مثل افغان.مغان.دامغان.ابرغان……وان،مثل کندوان.لیقوان.مریوان.تایوان…….نان،مثل سیمنان.یونان.زرنان.لوبنان.مزینان……ران مثل تهران.چمران.مازندران.سیران..جان.مثل آذربایجان.زنجان.اسنجان.لاهیجان.لاریجان.رفسنجان..

  3. اوزرا says

    خوراسگان(خو+راس+گان)گان.قان.غان.نان.وان.ران.جان.مان…..مخصوص کلمات تورکی است. (قان.یعنی باغ،قانالیق=باغ انگور)..گان.مثل،هرمزگان.سمنگان.سنگان.ریگان(کرمان،رایقان)،رومیشگان(لرستان،ایری میشه قان)…..قان،مثل وایقان.توفارقان.ورزقان.جونقان……..غان،مثل افغان.مغان.دامغان.ابرغان……وان،مثل کندوان.لیقوان.مریوان.تایوان…….نان،مثل سیمنان.یونان.زرنان.لوبنان.مزینان……ران مثل تهران.چمران.مازندران.سیران..جان.مثل آذربایجان.زنجان.اسنجان.لاهیجان.لاریجان.رفسنجان…..قهرمان.یامان.دومان.بیمان.سهمان.فلان بهمان…

Leave A Reply

Your email address will not be published.