معنی نام غلزایی

معنی نام غلزایی
به نظر می رسد نامهای آپاریتی (مردم پشتی) و پشتون و اپَگانه (پشتی) و غلزایی (غرجه ای، کوهستانی) نامهای مردم واحدی بوده اند:
गिरिज m. girija mountain-born

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای