معنی احتمالی ازنا

معنی احتمالی ازنا
حدس زده اند که نام ازنا به معنی دشت بزرگ بوده باشد و در اوستا واژهٔ اسن (اسنگهه) به معانی جا، سرزمین و دشتی که بدون سکنه (کم جمعیت و دور افتاده) باشد، آمده است.
ولی نظر به معدن سنگ چینی کریستال شهر ازنا، نام آن را می‌شود از اسن اوستایی در معنی سنگ گرفت. در نقشه های بطلمیوسی در جای آن شهری به اسم آر-ساکیا (رسا-سنگ) دیده می‌شود..

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.