معنی احتمالی ازنا

معنی احتمالی ازنا
حدس زده اند که نام ازنا به معنی دشت بزرگ بوده باشد و در اوستا واژهٔ اسن (اسنگهه) به معانی جا، سرزمین و دشتی که بدون سکنه (کم جمعیت و دور افتاده) باشد، آمده است.
ولی نظر به معدن سنگ چینی کریستال شهر ازنا، نام آن را می‌شود از اسن اوستایی در معنی سنگ گرفت. در نقشه های بطلمیوسی در جای آن شهری به اسم آر-ساکیا (رسا-سنگ) دیده می‌شود..
You might also like
1 Comment
  1. behzad mahdavi says

    با سلام – چندی پیش یک مقاله به زان انگلیسی مطالعه میکردم که در آن کلمه ازنا AZNA نام یکی از الهه های قوم گرجی موسوم به الهه مادر یا Mothers GOD نوشته شده بود.

Leave A Reply

Your email address will not be published.