معنی محتمل نواحیی در استان همدان

معنی محتمل نواحیی در استان همدان

همدان (محل تجمع [دژهای تو در تو])، نهاوند (نیسای، دارای استراحتگاه)، ملایر (محل شراب انگوری، بیت کاپسی)، مریانج (محل پر چمن)، ازندریان (محل کاریز= آب اندرونی)، رزن (محل انگور)، جورقان (محل گودی و تالاب)، سامن (دارای جای امن زیر زمینی)، آجین (جای آب)، دمق (محل نگهداری دامها)، قهاوند (محل قنات)، برزول (محل واقع در بلندی)، فرسفج (محل پر اسب یا پر سگ)، زنگنه (محل اسلحه)، لالجین (محل لاله)، فامنین (محل خانه های رنگی)، درجزین (درختستان) و تویسرکان (محل نیرومند و واقع در بلندی یا سرچشمه).

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.