مطابقت تررها با توگرمه ها (مردم ارمنستان کوچک)

مطابقت تررها با توگرمه ها (مردم ارمنستان کوچک)

به نظر می رسد تررهای خبر استرابون (دارندگان سلاح تیز/شمشیر) که در عهد مادها به غارت آسیای صغیر می پرداخته اند، مطابق تورات همان مردم  ارمنستان کوچک یعنی توگرمه ها (دارندگان شمشیر) بوده باشند که نامشان در ردیف ریفات (کُشندگان، کیمریها) و اشکناز (اسکیت، سکا) ذکر شده است. کلاه و شمشیر و اسب  تصاویر تابوت از کلازومن نشانگر ارامنه ارمنستان کوچک (تررها) است.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.