معنی زند و پازند

معنی زند و پازند

گفته شده است: “نام زند، بازمانده azanti باستانی به معنای «گزارش و شرح و بیان» است که از ریشه زَن (دانش) است. بنابراین پا زند یعنی مناسب و قابل فهم سازندۀ دانش دینی.

ज्ञात adj. jnAta learnt
पाति verb pAti { pA } appropriate, ज्ञात adj. jnAta learnt

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.