اتیمولوژی محتمل مُروارید

 

 

اتیمولوژی محتمل مُروارید:

مُروارید می تواند تلخیص مَرِگ-واریتَ باشد یعنی درخشندۀ پوشیده و مخفی. بر این اساس مَرِگ-ان (مرجان) و مرگواریت (مروارید) به معنی درخشنده و درخشنده پوشیده هر دو از یک ریشه ایرانی گرفته شده اند.

वारित adj. vArita hidden
वारित adj. vArita concealed
वारित adj. vArita covered

You might also like
1 Comment
  1. جواد مفرد کهلان says

    مریچ (مرِج، مَرِگ) یعنی دارای نورانیت و درخشندگی:

    मरीचि m. marIchi ray of light

Leave A Reply

Your email address will not be published.