معنی ایرانی محتمل عروس

معنی ایرانی محتمل عروس
 
از آن جایی که واژۀ عروس در قرآن نیامده است. برخی آنرا با واژه اَلوس پهلوی به معنی سفید سنجیده اند. ولی واژۀ اوستایی مرکب اَر-اوسَ (خواهان ارج) هم علی القاعده می تواند به اَروس تبدیل گردد. امّا در ویکشونری واژۀ عروس را از اصل عربی و از ریشۀ عَرس و عُرس به معنی ازدواج گرفته اند.
You might also like
1 Comment
  1. ممنون خیلی جالب بود

Leave A Reply

Your email address will not be published.