همخوانی نامهای شهر نیسا، بیضا و انشان

همخوانی نامهای شهر نیسا، بیضا و انشان

نامهای نیسا (محل آسودن)، بیضا (بئجه، محل اصلی) و انشان (محل گسترده) در مورد تل ملیان (مهلیان، مسکن بزرگ) با هم همخوانی دارند.
आञ्छन n. Anchana stretching

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای