دو گور دخمه صحنه متعلق به پادشاهان الیپی (از جمله تالتا و نیبه) در نیمه اول حکومت مادها به نظر می رسند

دو گور دخمه صحنه متعلق به پادشاهان الیپی (از جمله تالتا و نیبه) در نیمه اول حکومت مادها به نظر می رسند:
گوردخمه صحنه یا گوردخمه دربند در بدنهٔ کوه شوق علی واقع در شمال شهر صحنه و سمت راست رود دربند در استان کرمانشاهِ ایران حجاری شده‌است. این گوردخمه‌ها در بین اهالی محل به قبر کیکاوس، فرهاد تراش و گور شیرین و فرهاد معروف است. در طول مسیر رسیدن به گور دخمه صحنه، که برخی آن را یکی از نادرترین گوردخمه‌های دو طبقه مادها می‌دانند. به فاصله یک صدمتری از گوردخمه بزرگ، گوردخمه دیگری وجود دارد که جهت آن به سوی شرق است. با توجه به این که نوع تراش این گوردخمه شبیه گوردخمه بزرگتر است، بنابراین می‌توان گفت که این دو دخمه هم ‌زمان ساخته شده‌اند.

چون این گور دخمه ها نه تصویر و نه نوشته دارند متعلق به اوایل مادها در منطقه الیپی (محل حکومت خاندان تالتا) به نظر می آیند. ستون و سر ستونهای تخت جمشیدی مانند آن به تقلید ستون و سر ستونهای شهر دور-شاروکین (خُرس آباد) ساخته شده اند.

 

Bildresultat för ‫گور دخمه کیکاووس صحنه‬‎
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.