گور دخمهٔ فخریکا (فقرقا) در نزدیکی مهاباد می تواند متعلق به ایرانزو پادشاه بزرگ ماننا (زو پیشدادی) باشد

 

گور دخمهٔ فخریکا (فقرقا) در نزدیکی مهاباد می تواند متعلق به ایرانزو پادشاه بزرگ ماننا (زو پیشدادی) باشد.

چون هرتسفلد حدس می زند که گور دخمهٔ فخریکا متعلق به مادهای ماننایی در حدود ۸۴۰ و ۶۴۰ قبل از میلاد باشد که ایرانزو در میانهٔ این عهد زیسته است. به نظر می رسد نام فقرقا (فخریکا) از کلمهٔ پهلوی فَرّخَو-گاس (جای شاه فرهمند) گرفته شده است.

Bildresultat för ‫گور دخمه فخریکا‬‎
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.