معنی نام دهوک و دیهوک

معنی نام دهوک و دیهوک

از آنجایی که نام شهر دهوک در منابع آسوری به شکل نوهَدرا (جایگاه فرمانروا) آمده است؛ لذا شکل اصلی نام دهوک در اساس دِهوکَ (جایگاه فرمانروا) است. کسره با فتحه و ضمه جایگزین شده است:

क m. ka king

نام روستای دیهوک می تواند به معنی ده پناهگاهی باشد:

दाय m. dAya place
ओक m. oka asylum, refuge

دیهوک. (اِخ ) مرکز دهستان دیهوک بخش طبس شهرستان فردوس در ۸۴هزارگزی جنوب خاوری طبس با ۱۲۵۲ تن سکنه . (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج ۹).

Image may contain: sky, mountain, tree, plant, outdoor and nature

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.