معنی نام روستاهای وَرنکش و وَرزقان

معنی نام روستاهای وَرنکش و وَرزقان

نام روستای زلزله زدهٔ اخیر میانه یعنی وَرنکش را نظر به قرار گرفتن آن در دامنهٔ کوه می توان مرکب از واژهٔ های وَرَ-نه-کش یعنی قرار گرفته در دامنهٔ کوه گرفت. نام روستای سنوکش (سینه کش، کشیده شده در سینه کوه) در شهرستان مراغه، مترادف آن است.

نام روستای زلزله زدهٔ دیگر یعنی ورزقان (وَرِز-گان) را می توان به معنی محل کشتزار و باغ به شمار آورد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.