اتیمولوژی واژهٔ روستا

اتیمولوژی واژهٔ روستا

واژهٔ پهلوی روستاک مرکب از روذ (رُستن، روییدن) و ستاک (محل اقامت) به نظر می رسد یعنی محلی که مربوط به محل اقامت کشاورزان است.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای