معنی نام اورامانات (هورامانات)

معنی نام اورامانات (هورامانات)

اجزاء نام هورا-مان-ات در زبان کُردی معنی محل دارای مرغزارهای کوچک کوهستانی را می دهد. جزء هورا (هور، اور) از ریشه (اورورا، اوروَ) اوستایی به معنی گیاه و چراگاه به نظر می رسد.

واژهٔ فارسی خرّم که بر گرفته از خوَر-رام اوستایی (شادی و خوشی با شکوه) است، از نظر لغوی در رابطه با نام اورامان به نظر نمی رسد.

در رابطه با ارتباط خوَر و خرِّم گفتنی است: مطابق ابوریحان بیرونی و محمد حسین خلف تبریزی اوّل و هشتم دی ماه که به نام اورمزد، روز اورمزد و دی (خدا) به آذر خوانده می‌شده است، جشن‌های خوره روز و خرّم روز برگزار می‌شد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.