معنی نام رشت

معنی نام رشت

در مورد معنی نام رشت که نامش نخستین بار در حدود العالم در قرن چهارم هجری ذکر شده، نظرات مختلفی بیان شده است. از این میان معانی رنگ کردن و سفید کردن و گِل کاری (لشت) که اشاره به صنعت سفالگری آن دارند بسیار قابل توجه است. چونکه این معانی در نام محلات قدیمی خُمیران، کوزه گران و ساغریسازان دیده میشوند. خصوصاً که واژۀ رَشتَ در اوستایی به معنی درخشیدن و آراستن نیز اشاره به همین محل سفالگری و ساغریسازی آن، دارد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.