اتیمولوژی واژۀ شغال

اتیمولوژی واژۀ شغال

می‌توان ‘شو’ در شغال را همان شب دانست. چه اینکه با تاریک شدن هوا، صدای این جانور شنیده می‌شود. چون واژۀ گَر gar اوستایی به معنی آواز خواندن هم می تواند ریشۀ واژۀ غال باشد. گال gal در زبان‌های ژرمن به معنی آواز خواندن خروس است. گالَ در زبان لَکی به معنی داد زدن است. به نظر می رسد غار غار و اصطلاح معرب قیل و قال از گرو gru و گَر gar اوستایی (هر دو به معنی آواز بلند سر دادن) اخذ شده اند. در سنسکریت نام شغال را به صورت sRgAla به معنی زوزه کشنده گرفته اند. شکال (جکال) در زبانهای ژرمن از زبانهای ایرانی اخذ شده است.

در اتیمولوژی آنلاین واژه شغال هندواروپایی را از همین ریشهٔ سنسکریتی سریگاله و مترادف با نام سنسکریتی دیگر شغال یعنی کروشتر به معنی زوزه کشنده گرفته اند. اگر جزء شو واژهٔ شغال را به معنی اوستایی آن شدن و بالیدن بگیریم شغال هم به همین معنی زوزه کشنده خواهد بود.

 

You might also like
1 Comment
  1. سلیمانیان says

    سلام. با ریشه یابی پیشنهادی شما درباره ترکیب شو (شب) و ادامه آن مخالفم. تحلیل درست تر این هست که شغال و تمام اشکال مشابه آن در زبان های هند و اروپایی و ایرانی ، نوعی نام آوا از صدای این جانور هست. توضیح دقیق تر اینکه شغال مثل مارال یا مرال از یک بخش اول (صوت و صدای جانور) و پسوند صفت ساز ال درست شده است. پسوند صفت ساز ال در کلمات دیگری مثل چنگال، پوشال، خنگال (خنگول)، … موجود هست. قسمت اول شغال از کلمه و نام آوایی که مشابه با کلمه جیغ و جیک در فارسی نو و آوای مشابه ای در زبان های نیای هند و اروپایی هست اتخاذ شده. یعنی اگر شغال (در لری چقل و در انگلیسی جکال و…) را به فرمت فارسی نو بخواهیم تبدیل کنیم می شود همان جیغال . در انگلیسی جیغ را شریک می گویند.
    نام اوستایی شغال هم از صوت و آوای این جانور اتخاذ شده است.

Leave A Reply

Your email address will not be published.