اتیمولوژی واژۀ شغال

اتیمولوژی واژۀ شغال

می‌توان ‘شو’ در شغال را همان شب دانست. چه اینکه با تاریک شدن هوا، صدای این جانور شنیده می‌شود. چون واژۀ گَر gar اوستایی به معنی آواز خواندن هم می تواند ریشۀ واژۀ غال باشد. گال gal در زبان‌های ژرمن به معنی آواز خواندن خروس است. گالَ در زبان لَکی به معنی داد زدن است. به نظر می رسد غار غار و اصطلاح معرب قیل و قال از گرو gru و گَر gar اوستایی (هر دو به معنی آواز بلند سر دادن) اخذ شده اند. در سنسکریت نام شغال را به صورت sRgAla به معنی زوزه کشنده گرفته اند. شکال (جکال) در زبانهای ژرمن از زبانهای ایرانی اخذ شده است.

در اتیمولوژی آنلاین واژه شغال هندواروپایی را از همین ریشهٔ سنسکریتی سریگاله و مترادف با نام سنسکریتی دیگر شغال یعنی کروشتر به معنی زوزه کشنده گرفته اند. اگر جزء شو واژهٔ شغال را به معنی اوستایی آن شدن و بالیدن بگیریم شغال هم به همین معنی زوزه کشنده خواهد بود.

 

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای