معانی محتمل نام روستای پلکانی سر آقا سید و روستای دره ای کاشتر

معانی محتمل نام روستای پلکانی سر آقا سید و روستای دره ای کاشتر

احتمالاً نام روستای پلکانی سر آقا سید ناحیه بختیاری در اصل سری-اَوَ-گاس-ده (ده محل خانه های واقع در سر پایینی هم) بوده که به سر آقا سید تحریف شده است. نظیر نام روستای سته گاس (جایگاه نیرومند) که به سعد وقاص تصحیف گردیده است. نام روستای دره ای کاشتر کردستان به صورت کَش-دَره به معنی واقع در بغل و کشالۀ دره بوده است. نام روستای مشابه آن در هورامان یعنی روستای پالنگان نیز به معنی محل واقع در پهلو و ران دره است.

 

Image may contain: mountain, outdoor and nature

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.