اتیمولوژی واژۀ ژولیده

اتیمولوژی واژۀ ژولیده
 
به نظر می رسد واژۀ ژولیده علی القاعده (تبدیل پذیری ش به ژ و ر به ل) از شوریده (غوغا کننده و بر آشفته) اخذ شده است:
 
शूर adj. shura warlike
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.