اتیمولوژی واژۀ هنگفت

اتیمولوژی واژۀ هنگفت

واژۀ هنگُفت خلاصۀ ترکیب واژه های اوستایی و پهلوی هَنگهو (مجموعۀ بسیار) و افد (شگفت آور) به نظر می رسد.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.