تصویر هایک؟

تصویر هایک؟

احتمال زیاد دارد منظور از تصویر مرد-مرغ تک شاخ سفال کهن ماننایی آذربایجان غربی مربوط به قرن هفتم پیش از میلاد، مشابه نیای اساطیری ارامنه (هایاساها) یعنی هایک نزد ماننایی ها باشد که مرد-مرغ (هاو-ک) به شمار می رفته است. در اوستا ارامنه، سائینی (قوم عقاب) نامیده شده اند.

 

No photo description available.

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.