معنی محتمل نام روستای چم (در شهرستان تفت استان یزد) و جماران و جمکران

معنی محتمل نام روستای چم (در شهرستان تفت استان یزد) و جماران و جمکران

با توجه به آب انبار قدیمی روستای چَم و نیز با مد نظر قرار دادن واژه های سنسکریتی چَم (نوشیدنی) و چَمو (جام، آوند)، نام روستای چم به معنی محل آب انبار به نظر می رسد. واژۀ چَم در فارسی و کُردی به معنی چشم و چشمه و سرچشمه باقی مانده است. بر این اساس شکل معرب چم همان جَم است و جماران (محل جمِ آب، جای آب انبار) نیز دارای آب انباری به نام حصارک بوده است. گفته میشود مسجد جمکران (کنار آب انبار) هم یک حیاطی داشت و در وسط آن حیاط، یک آب انباری بود که سقف آن یک متر مرتفع تر از حیاط مسجد بود.

چَم (جَم) به اشکال چُم و کوم و گوم مأخذ نام شهر آب انبار قدیمی قُم است.

Image may contain: bridge, plant and outdoor

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.