معنی محتمل سیبویه

 

معنی محتمل سیبویه

نظر به نامهای ملیان (مل-یون، محل شراب) و بیضا (بیج-آو، آب اساسی یا آب حرام) نام سیبویه (سوَ-ویه) به معنی محل سودمند و یا محل سیب (سیب-ویه) نام دیگر همان جا یا محلی در مجاورت آنجا بوده است. در آن سمت روستایی به نام سِوِ وجود دارد.

خرید مجموعه کتاب های تاریخی

You might also like

دیدگاه بگذارید

avatar
  عضویت  
اشتراک برای