معنی نام شهر داراب

معنی نام شهر داراب

چو دیوار شهر اندر آورد گرد

ورا نام کردند داراب گرد (شاهنامۀ فردوسی)

نام داراب را می توان ترکیب واژه های اوستایی دارَ (دارای حصار استوار) و ائیبی (پیرامونی) گرفت.

Bildresultat för داراب

You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.