اتیمولوژی آژیر

اتیمولوژی آژیر
واژۀ آژیر بر گرفته از بن پهلوی اَگ (اَغ اوستا، خطر، زیان) و مرتبط با اَغوئیری اوستایی به معنی مربوط به زیانکاری و خطر به نظر می رسد.
You might also like

Leave A Reply

Your email address will not be published.